X
تبلیغات
♫❤چَََـَتـر ـے بَــ ـرآے گرـــےـهـ ـ❤♫

تف تو روح اونی کِــ هر ثانیه که میگذره ازش بیشتر متنفر میشم
Home ProFile Links Archive DesigN

ﺧﻼﺻﻪ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺳﺎﻝ 92

ﺧﻼﺻﻪ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺳﺎﻝ 92

ﺳﺎﭘﻮﺭﺕ

ﭘﺎﺳﺘﯿﻞ

ﺗﻪ ﺭﻳﺶ

ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ ﻣﭽﮑﺮﯾﻢ

ﺩﺧﺘﺮﻩ ﻙ ﺗﻮﻭ ﻭﺍﻟﯿﺒﺎﻝ ﺑﻮﻭﺩ

ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ

ﻣﺨﺎﻃﺐِ ﺧﺎﺹ

ﮐﻠﯿﭙﺲ

ﻭﺭﻭﺩﯼ ﻫﺎﯼ 92 ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ

ﻣﺴﯽ ﻭ ﻫﺎﺷﻢ ﺑﯿﮓ ﺯﺍﺩﻩ
ﻭﯾﭽﺖ

ﻣﺸﺎﯾﺨﯽ

ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ ﺩﻩ ﻧﻤﮑﯽ

ﻣﺠﺮﯼ ﻗﺮﻋﻪ ﮐﺸﯽ ﺟﺎﻡ ﺟﻬﺎﻧﯽ

ﭘﯿﭻ ﻓﺮﻧﺎﻧﺪﺍ ﻟﯿﻤﺎ

ﺳﺒﺪ ﮐﺎﻻ

ﺗﺘﻠﻮ ﺧﺪﺍﻓﻈﯽ ﮐﺮﺩ ﺭﻓﺖ ﺑﺮﮔﺸﺖ

ﺳﻴﺒﻴﻞ ﻣﻌﻴﻦ ﺯﺩﻩ ﺷﺪ

ﮔﻠﺰﺍﺭ ﺁﻫﻨﮓ ﺩﺍﺩ

ﺍﺗﻮﺑﻮﺱ ﻗﻢ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﻣﺮﺩ ﺑﺎﺱ،ﺯﻥ ﺑﺎﺱ،ﺩﺧﺘﺮ ﺑﺎﺱ

ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ ﻭ ﺍﻭﺑﺎﻣﺎ

ﺩﺧﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﺩﯾﮕﺮ، ﭘﺴﺮ ﺍﺳﺖ ﺩﯾﮕﺮ

5 ﺗﺎ ﺳﺮﺑﺎﺯﯼ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻧﯿﺲ ﺗﮑﻠﯿﻔﺸﻮﻥ ﭼﯽ ﺷﺪ

ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﻻﯾﮏ ﺩﺍﺭﻩ

همسر بنیامین

توافق ژنو

ﻋﻤﻪ ﯼ ﺑﺪﺑﺨﺖ

ﻭ ﺩﺭ ﺁﺧﺮ ﺑﮕﻢ ﺑﺎﺯﻡ ﺣﻖ ﺍﺭﻣﯿﺎ ﻧﺒﻮﺩ ﺍﻭﻝ ﺷﻪ |:

وحید  , vahid880

+ Shaghayegh EMO Girl
((((ما از دختران و پسران لاشی صفت متنفریم))))

متنفرم ازﺩﺧﺘﺮﻱ ک ﺑﺎﮐﺜﺎﻓﺖ ﮐﺎﺭﻳﺎﺵ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻴﺸﻪ ﻫﻤﻪ ﺭﻭب ی ﭼﺸﻢ ﺑﺒﻴﻨیم

ﺍﺯ ﭘﺴﺮﻱ ک ﺣﺘﻲ ﻳﻪ ﺑﺎﺭﻡ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﻫﺮ ﺧﻮﺩﺵ ﻧﮕﻔﺘﻪ ﮔﻠﻢ ﺍﻣﺎ ب ﻳﮑﻲ ک ﻧﻤﻴﺸﻨﺎﺳﺵ ﻣﻴﮕﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﮔﻠﻢ؟؟؟

اﺯ ﭘﺴﺮﻱ ک ﻫﻤﻪ ﺭﻭ ﻫﺮﺯﻩ ﻣﻴﺪﻭﻧﻪ ﺍﻣﺎﺧﻮﺩﺷﻮ ﺧﺪﺍ . . ...

ﺍﺯ ﺩﺧﺘﺮﻱ كه ﺗﻦ ﻣﻴﻔﺮﻭﺷﻪ ﻣﺘﻨﻔﺮﻡ

ﺍﺯﭘﺴﺮﻱ ک ﺗﺎ ﻣﻴﮕﻲ ﺳﻼﻡ ﻣﻴﮕﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺑﺪﻩ

ﺍﺯ دختري ك تا ميگي سلام ميگه كارت شارژ خريدي واسم

ﺍﺯ ﭘﺴﺮﻱ ک ﻫﻤﻪ ﺧﻮﺷﻴﺎﺷﻮ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻌﺪ ی ﺩﺧﺘﺮ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﻣﻬﺘﺎﺏ ﻧﺪيﺪﻩ ﻣﻴﺨﺎﺩ ﻭﺍﺳﻪ ﺯﻧﺪﮔﻴﺶ

اﺯ ﺩﺧﺘﺮﻱ ک ﺗﺎ ﺑﺎﺑﺎﺵ ﺑﺶ ﻣﻴﮕﻪ ﺑﺎﻻ ﭼﺸﺖ ﺍﺑﺮﻭ ﺑﺎ ﺑﻘﺎﻟﻲ ﺳﺮ ﮐﻮﭼﻪ ﺭﻓﻴﻖ ﻣﻴﺸﻪ
ﻣﺘﻨﻔﺮﻡ ﺍﺯ ﻋﺸﻖ ﻭ ﻋﺎﺷﻘﻲ!!
ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﻟﺘﻨﮕﻲ ... ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺷﺪﻧﺎ ... ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﺍﻱ ﻣﺰﺧﺮﻑ

ﺍﺯ ﺍﻳﻨﺎﻱ ک ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺧﺎﺻﺸﻮﻧﻮ ﻣﻴﺰﻧﻦ ﺗﻮ ﺳﺮ ﺍﻭﻧﺎ ﮐﻪ ﺑﻲ ﮐﺴﻦ

ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﮐﺴﺎﻳﻲ ک ﺍﺩﻋﺎﻱ ﺁﺩﻡ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﻴﮑﻨﻦ ﺍﻣﺎ ادم نيستن

ﺍﺯ ﭘﺴﺮﻱ ک ﺷﺪﻩ ﺩﺧﺘﺮ ... ازدختری ک پسر شده...

از دختري ك همه پسرا عابر بانك ميبينه...

از پسری ک تنه دخترو باتخت خوابش اشتباه میگیره...

((((ما از دختران و پسران لاشی صفت متنفریم))))

+ Shaghayegh EMO Girl
iran

اینجا. . .
.

وطنم ؛
.
.
ایــــــــــــــــران ...

+ Shaghayegh EMO Girl
happy birthday sara
; - دُخـــــﮯ  بـآ طـَعـمـِ سـﮯـگـآر, , , , ,گلارااااااااااا , ,رونـ ـآنـ ـ ـس  فرشـــــــــــته ی پاکــــــ,میلاد مسیحی زاده, ,هلن  ,فرزاد آستیاگ , ,فرشته خانومی, , ,happy birthday my friend♥♥

 - فرشته خانومی,میلاد مسیحی زاده, ,هلن  , , ,فرزاد آستیاگ , , ,

 -  , ,میلاد مسیحی زاده, , ,هلن  , ,فرشته خانومی, ,happy birthday my friend♥♥♥

 - گلارااااااااااا , ,فرزاد  آستیاگ, , ,میلاد مسیحی زاده,هلن  ,فرشته خانومی,

اینم عکس کیک تولد یکی دیگه از دوستام

happy birthday sara

+ Shaghayegh EMO Girl

+ Shaghayegh EMO Girl
o_OHAppy BIRTHDAY


+ Shaghayegh EMO Girl


یه روز میرِسه یِه پارچه سِفید پایان می دَهد


بِه شیطَنت هایَم،بِه خَنده هایِ بُلندَم.....


روزی که هَمه با دیدَن عَکسهایَم بُغض


می کنند و میگن دیوونه ما دِلِمون


واسه کارات تَنگ شده،


کُجا رَفتی پَس؟؟؟؟؟

زن های سیگاری را وقتی میبینم


لذت میبرم از یک روح لطیف


با یک زخم مردانه......+ Shaghayegh EMO Girl
تقدیم به یکی از دوستام(تفلدت مبارک)
دستات تو دستامه نترس
این جا اتاق منه ک تنها چیزی ک سکوتشو بهم میزنه همون تیک تاک ساعته
منم رو تختم نشستم محو اون قابی شدم ک عکسشو با هم گرفتیم با اون شال گردن قهوه ای! یادته به قول خودت تریپ گنگستری گرفتیم
با صدای در به خودم میام!تو اومدی  روبه رو من ایستادی بهم میخندی و میگی بلندشو تخت که واسه تنها موندناس!بعدبا حرفامون بهم امید میدیم تو برام شکلک بیرون میاری منو میخندونی
تو اون سرما یه عالمه بستنی عروسکی می خوریم
تو چشای هر کدومشون نیگاه میکنی ومی گی چ قیافه داغونی داره
میدونم تولدت نزدیکه ازم قول گرفتی  ک برات تولدت گیتار راک صورتی بخرم
من گیتار راک صورتی از کجا بیارم ولی قول میدم گیتار خودتو برات صورتی رنگ کنم
خعلی دخـــــــــــــــــتــــَرونــــــــــــــــــــــــــه

واسه تولدت یه عالمه پاستیل آرزو می کنم
write:EMO

+ Shaghayegh EMO Girl
عرباااااااا
記号 のデコメ絵文字عربــها بــه ما آموختند بــجای خوراک بگـــوییم غــذا که


خودشــان به ادرار شتـــر میگوینـــد
記号 のデコメ絵文字بــه ما آموختــند بــرای شمــارس خــودمان از نــفراستفــاده کنیــم کـه خودشـان برای حــیوانات بکــار

میبرنـــد


記号 のデコメ絵文字 بــه ما آموخــتند بجــای واق واق سگ بگوییــم


پــارس که نام سرزمینمان است

記号 のデコメ絵文字 به ما آموخــتند بگوییــم شاهــنامه آخرش خوش


اســت چون آخر شاهنامه ایرانیــها از عربــها


شکست خوردنــد

! のデコメ絵文字  آیا زمان رهایی از


نا آگاهی ها فرا نرسیده است ؟Fw: のデコメ絵文字  


+ بعد برین از این قومه ملخ خور هی دفاع کنین

+ Shaghayegh EMO Girl
جاستین بیبر راهی زندان شد (خخخخخخخ)

جاستین بیبر راهی زندان شد (خخخخخخخ)
 

+ Shaghayegh EMO Girl

profilam faale◄

+ Shaghayegh EMO Girl
سَــــــرمـــــا رو دُوســـــت دآرم
مــــــــــــــــــــــــدونـ ی ایــــن روزهــــآ بــِ هیچــــــی خـــَندَم نمیگیــــره جُــــــر حـــــَرفآی عاشقونه...!

جُـــز یٍ سٍری دوسٍت دارَم هایی کٍ  خیلی وقته جوابشون فَقَط مِرسی شده...

تنها چیزی ک میدونم اینکه خودَم میخوام باشَم با خودم ...این روزها شب روز دارم واسه وقتایی بیکاریم

مثل تابستون برنامه ریزی میکنم ...تنها...تو هیچکدوم از برنامه هام کسی جایی نداره دیگه ...!

خیلــــــی چیزا دیگه عوض شد !واسه همیشه تغییر کرد ...

از این وضعیت خوشم میاد ...تاحالا هیچوقت تو هدفم اصلا تو زندگی اینقد جدی نبودم...

با وجود تموم حرفهایی ک دارم ک همیشه تا نُک زَبونم میاد ولی باز سکوت میکنم ...وباز یاد این جمله ی امیر

میوفتم کٍه میگه خـــــَســــتـم از این آدمها بس کِه مینالن ...

هههه شاید از اولم اگه اینجوی بودم ...خیلی چیزا بهتربود... اما گاهی وقتا باید ی چیزو تجربه کنی تا بفهمی .

کاش اینقد خوب نبودم ...این روزها باید بد باشی ...این روزها باید سنگ باشی ... دیگه احساسی وجود نداره

...ههه...کاش بهتربود از اولشم اینقد بی تفاوت بود ...

این روزامو دوس دارم... ااینکه برام سنگینه ...اما بهتر از خیلی چیزاس ... بازم یاده این جمله ها افتادم ک حالمو

قشنگ بیان میکنه....

زدن یه تـــــــیپه سرتاپا مٍشکی... ی گوشی خاموش...ی ساعت خواب مونده ی مچی ...ی فندک ...ی سیگار...

تو ی پارک خیلی خلوت...ی عالمه اشک ...ی عالمه بغض..ی حالمه حرف ک تا سرزبونت میاد ...اما باز تبدیل

میشه ب ســـکوت مثل همیشه  ...

شماها مثل من سرمارو دوست دارین عآیا ؟؟؟؟


فکرمیکنین اخرین نقطه ی زندگیتون کجاس؟؟


2-دوس دارین تو زندگی چجور شخصیتی داشته باشین ؟؟


تَــــرجیح دادنه یٍـــــــــه رنگ مشکی بـــــه همه رنگا

یـــــــــــــــه موبایل خاموش

بی خبر ازخونه زَدَن بیرون

دَک کردن دوستو رفیق

توحال جلو tvخوابیدن شب و روز 

یٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍه موجوده ساکـــــــــت و آروم

گاهی به ی نقطه خیره شدن 

هَوَس ٍ یــــــــه سیگارو ی فندک بـــــا گیتارم یه عالمه حَرف یه حالمه بغض ک مانع نفس کشیدنت میشه


تو این سـرمآ تنهایی تو ی خیابون خیلی خلوت 

تو دودٍ سیگارت محو شی

بازم اون تیکه کلام همیشکی ک تابه یکی میرسم میگم ههههه ببین دنیاچی به سرمون آوُرد ...با یه لبخند


نــــــظر سنجی

باتوجه به نکاتی بالا فکر میکنین من چجور ادمیم ؟(هی تو مواظب حرف زدنت باش میزنم دکوراسیون صورتتو بجوری داغون میکنماااااا)

نوشته های my cousins

+ Shaghayegh EMO Girl
zayn

http://8pic.ir/images/57178339264164850006.jpg


زین جواد مالیک، متولد ۱۲ ژانویه ۱۹۹۳، بردفورد انگلستان است.

پدر زین اهال پاکستان و مادر او بریتانیایی است. او یک خواهر بزرگتر به نام دنیا و دو خواهر کوچکتر به نامهای ولیهه و صفا دارد. آنها خانواده ای مسلمان هستند.


در سال ۲۰۱۰ زمانی که ۱۷ سال داشت در سری هفتم اکس فاکتور انگلستان شرکت کرد و با خواندن Let Me Love You موفق به کسب سه رای مثبت از هر سه داور حاضر شد. در بوت کمپ زین به خاطر اضطراب داشتن مورد توجه قرار گرفت، زیرا زمانی که شرکت کنندگان باید در برابر داوران میرقصید او از ترس حذف شدن حاضر به اجرا نبود و پشت صحنه مانده بود. سایمون کاول که متوجه غیبت او شده بود پیش او رفت و به اجرا ترغیبش کرد. زین بعدها اعتراف که این حرکت او ناشی از عدم اعتماد به نفس بوده.نکات زینی:

زین فرد مغرور گروه نامیده شده.

زین سیگار میکشد.

یک سگ به نام بوریس دارد.

۳۱ تاتو دارد.

تکیه کلام زین که با آن شناخته میشود Vas Happenin است. (عامیانه what's happening به معنی چه خبر)

 

+ Shaghayegh EMO Girl
my best friend2


سَلاآم بَرُبَچِ

این یکی از دوستامه کِ یادَم رَفته بود تو my best friends بِذارم شَرمَندتَم(my cousins)


کـــــــــآمِنـــــت

my cousins

جمعه ۶ دی ۱۳۹۲ ۰:۱۳
bah bah Dr khodemoon .

ey baba make adat kardim ba in faramushi u.b ghole khodam hamishe mano ja mindazi.heeeeeh

veli in dafe mibakhshamet azab vojhdan migire bacham akhe

heeeh
asheghetaaaaaaaaaam+ Shaghayegh EMO Girl

http://iransoftware.persiangig.com/Weblog/228919_246649592022959_115648031789783_800815_4253541_n.jpg http://s3.picofile.com/file/7412051933/emily_snow_2_.jpghttp://s3.picofile.com/file/7412053331/emily_snow_6_.jpg

مـَטּ כֿخـتَرَґ ...


 خــالـِـقــَـґ بــِـﮧ نامَـґ سورِهاﮮ نازِلــ ڪــَـرכֿ ..  


مــِـتـرُو بــَـرایــَـґ جایگـاه ویژه ساختــــ ...


  مـَטּ כֿخـتَرَґ ...


با تَماґ ِمَرכֿاוּـِگـﮯ ﮩـایَتـ نِمیتَوانـﮯ بِفَهمـﮯ ""صورَتـﮯ"" بَرایـَـґ یـِڪ כֿنیاستـ ... 


 نِمیتَوانـﮯ بِفَهمـﮯ عِـشـق بـِﮧ لاڪِ قـِرمـِز را ..


  گِریِه ڪَرכَטּ بـِכوטּ خِجالَتـ !


 نَماز با چاכُرِ "سِـفـیـבֿ" را ..


 כَرڪ ڪَردَنَش כَر تَوانِتـ نیستـ ..

 

مَنـَґ لیلاﮮ عــِشــق و زُلِیخاﮮِ اِنتـظـار ..


 مـَטּ כֿخترґ ..


 چِرڪ نِویســـ هـیـچ اِحساسـﮯ نِمیشوґ...(!)   


http://s2.picofile.com/file/7640000214/emily_camera_10_.jpghttp://s3.picofile.com/file/7408012040/emily_camera_11_.jpghttp://s1.picofile.com/file/7640000642/emily_camera_12_.jpg+ Shaghayegh EMO Girl
. .


✘بــهـ بَعضیـا بـاسـ گفتــ.

عَزیـزمـ تـو کـ انـقَـבر بارتـهـ בیسکـ کمـَر نگیریـ یـهو✘

اونـے کـہ واسـہ شُما ادعّا مـے کنـہ
واسـہ بودنِ با مآ دُعا مـے کنـہ!

عآرهـ عزیزم !

اگــﮧ واωـــﮧ بـَـضیــا ωـَــگــَـҐ ،


بـﮧ פֿـاطـِـرِ گــُربــﮧ صـِفـَـتـــےِ פֿـودِشــونـــﮧ...!صفت " عقـבه اے " رو اگـﮧ از لغت نامـﮧ حذف ڪـنن

یــﮧ سریــــا رســــمأ بــــے هویــت مــے شــــن..


بہ بعضیـآ هـҐ بایـב گفـتـــ :

ترבمیل میخواے چــے ڪــآر؟

اعصابِ مــלּ ڪہ هـωـتـــ


اینقـــــــــــدر روزا زود میگذرهـ ...نفهمیدم کی بعضیـــــــــــــا آدم شدن..والـــــــــا!


گــــفته باشــــم !.!.!
ﺗﺎ ﮐسی ﻧﺦ ﻧﺪﻩ , ﮐسى ﺳﺮِ ﻧﺨﻮ ﻧﻤﯿﮕﯿﺮﻩ !
ﺣﺎﻻ ﺷﻤﺎ هِى ﻟﻌﻨﺖ ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﻔﺮِ ﺳﻮﻡ!عضیام هستن پابرهنه میان تو زندگی آدم ؛ اما

وقتی میرن لباس مــــ✘ـــارک دار تنشونه ...

مبارکشون باشه ولی به جان خــــــودم این رسمــ✿ــش نیستدلــَـمــْ یــﮧ ڪِســـﮯ رو میــפֿــواﬤ ،

ڪِﮧ بـِـتــونـَـمــْ رِفیــق صـِـﬤاش ڪُنــَـمــ!

وَلـــ ـﮯ نیــست !


+ Shaghayegh EMO Girl

بعضیا هستـלּ آهنگاے شاد دیگـﮧ بـﮧ دلشوלּ نمیشینـﮧ ..!


بعضیا هستـלּ دلشوלּ میخواد هیچ كس سكوتشوלּ رو نشكنـﮧ ..!

بعضیا هستـלּ زندگیشونو با دنیاے مجازے پر میكنـלּ ..!

بعضیا هستـלּ جاے شب و روزشوלּ عوض شده ..!

بعضیا هستـלּ دلشوלּ میخواد یكے رو داشتـﮧ باشـלּ دوست داشتنش واقعے باشـﮧ ..!

بعضیا هستـלּ دیگـﮧ از آدما میترسـלּ ..!

بعضیا هستـלּ تیپ مِـشـكے رو بـﮧ هر تیپے ترجیح میدלּ ..!

بعضیا هستـלּ همـﮧ جا تنهاלּ و خنده هاے دیگراלּ رو گوش میدלּ ..!

بعضیا هستـלּ هے از خدا گِـلـﮧ میكنـלּ ..!

بعضیا هستـלּ عاشق نوشتـﮧ هاے پردردלּ چوלּ دردشونو قشنگ توصیف میكنـﮧ ..!

بعضیا هستـלּ خنده هاشوלּ تلخـﮧ و گریـﮧ هاشوלּ دیگـﮧ آرومشوלּ نمیكنـﮧ ..!

بعضیا هستـלּ دوس دارלּ شاد شـלּ ولے همـﮧ ش فاز غم دنیاشونو میگیره ..!

بعضیا هستـלּ دلشوלּ شكستـﮧ ولے صداشو درنیاوردלּ ..!

بعضیا هستـלּ از زندگے خستـﮧ לּ ولے بخاطر بعضیا دارלּ زندگے میكنـלּ ..!


ایـלּ بعضے ها عجیب شبیـﮧ منـלּ !!!
+ Shaghayegh EMO Girl
من نه موهامو بلوند میکنم ...

من نه موهامو بلوند میکنم ...
نه پاشنه 15 سانتی پام میکنم ...
نه ساعت 12 شب باهات میام بیرون ...
نه میام مهمونی،نه لب به مشروب و سیگار میزنم ...

نه عزیزم، من نیستم ...
من موهام مشکیه ...
تیپم سادست ...
اخلاقم اینه ...
کفشامم همه اسپرت!
ساعت 9 شب هم باید خونه باشم!
من اینم...!!!
سلامتی همه دخترای ساده"
.
هرکی هم میگه وجود نداره باید بادمپایی ابری خیس بکوب تو دهنش ...

آخه هست فقط باید بگردی ، چون جلو چشم نیستن این جواهرات.

+ Shaghayegh EMO Girl
روز هالووین مبارک!


+ Shaghayegh EMO Girl
♥♥تـــــ ــــولـــــ ــــــــــــــدم مّّّّّبــــ ــــــارکــــــــــــــ ـ ♥♥
http://yakh-yakhy.persiangig.com/57.swf

تَـوَلُـدمـــ ـ  مُـبـآرکـ ـ ـ :x


lخب 1 ، 2 ، 3 
جشن و شروع میکنیم 

دســـــــــــــــــــــــت دســــــــــــــــــــــــت 
15.gif15.gif15.gif15.gif15.gif
مهمونای رقاصمون بیان وسط 


ماشاللــــــــــــــــــــــــــه به رقاصامـــــــــــــــــــــــــــون 


خـــــــــب حالا همه باهم بخونیم 

تولد ، تولد ، تولدت مبارک 
 مبارک ، مبارک ، تولدت مبارک 
بیا شمعا رو فوت کن که 100 سال زنده باشی سلام دوستای گلم 5ابان تولد منه
اما من زود تر آپ کردم چون نمی تونم روز تولدم آپ کنم
مرسی از دوستای که بهم تبریک گفتن و عکسای خوشگل فرستادن
مرسی از دوستی ک اینو واسم فرستاد
http://yakh-yakhy.persiangig.com/57.swf
http://www.123greetings.com/events/halloween/haunted_houses/house34.html
+ Shaghayegh EMO Girl
"فـــــرشتگــان" خــــــدا همـــه در آسمـــان نیستنــــد

"فـــــرشتگــان" خــــــدا همـــه در آسمـــان نیستنــــد

بسیــــاری از آنـــان بــا لبـاسهـــای ژولیـــده و قـــامتــــی کـــودکـانـه

زیــــر پـــاهـــای شمـــا سینـــه خیــــز میــــرونـــد

+ Shaghayegh EMO Girl
عیدتون مبارک
عیدتوووون مبارک☻

+ Shaghayegh EMO Girl
تیکه کلام زین
+ Shaghayegh EMO Girl
ey mehr mah
ای مهرماه!!!!!!
دوباره امدی ای مهرماه!!!!!!
زندگیم را دگرگون کردی نه زندگی مرا زندگی همه را......
دوباره دلم گرفته از امدنت
چه  زود می رسی از راه¸کارت دعوت هم نمی خواهی و فقط می ایی و نمی دانی که هیچکس چشم انتظارت نیست.

+ Shaghayegh EMO Girl
اینم نتایج نظرسنجی محبوبترین خواننده پاپ که انریکه با 163نظر اول شد


اینم نتایج نظرسنجی محبوبترین خواننده پاپ که انریکه با 163نظر اول شد

انریکو 163 61.51%

پیتبول 22 8.3%

جنیفر لوپز 7 2.64%

سلنا گومز 23 8.68%

جاستین بیبر 50 18.87%

+ Shaghayegh EMO Girl
جوگیر شدن آن بزرگوار

+ Shaghayegh EMO Girl
خداحافظ تابستان!روزهای گرمت به سردی گذشت....
خداحافظ تابستان!روزهای گرمت به سردی گذشت....

+ Shaghayegh EMO Girl
sistem error

+ Shaghayegh EMO Girl


حَتے از هَمیـטּ راه בور . . .
شایـَב تو سُڪـوت میـاלּ ڪـَـلامَم بـاشـے . . .
בیــבِهـ نِمےشَوے !
اَمـــا مـَטּ، تـو را اِحسـاس مـے ڪُــنمـ . . .
شایـَـב تــو . . .

هَیاهـوے قَلبـَمــــ بـاشـے . . .

شِنیــבِهـــ نِمـے شَوے . . .
امـا مـَטּ، تـو را نـَفسـ مـے ڪِــشمـ . . .
בیـوانِهــــ وار . . . .

+ Shaghayegh EMO Girl

+ Shaghayegh EMO Girl